Skip to content

Tiếng Việt - Vietnamese

Nghe thông tin thâu âm: FOS có thể giúp đỡ bằng cách nàoDịch vụ Thanh tra Tài chính

Dịch vụ Thanh tra Tài chính (FOS) mang lại dịch vụ hỗ trợ giải quyết tranh chấp miễn phí, công bằng và độc lập cho quý khách hàng khi không thể giải quyết khiếu nại với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tài chính.

Các doanh nghiệp này bao gồm ngân hàng, công ty bảo hiểm, nhà hoạch định tài chính, môi giới mua nhà trả góp và các doanh nghiệp khác. Chúng tôi gọi các doanh nghiệp này là nhà cung cấp dịch vụ tài chính.

Chúng tôi có thể làm được những gì

Nếu quý vị gặp trở ngại về một dịch vụ hoặc sản phẩm tài chính nào đó, trước tiên quý vị nên trao đổi với nhà cung cấp dịch vụ tài chính của mình để tìm cách giải quyết. Nếu không thể trực tiếp giải quyết vấn đề với nhà cung cấp dịch vụ tài chính của mình thì quý vị có thể liên hệ với chúng tôi.

Chúng tôi có thể giúp quý vị giải quyết khiếu nại của mình mà không phải gánh chịu chi phí và căng thẳng khi phải ra hầu tòa. Quý vị không cần phải được tư vấn pháp lý hoặc hình thức tư vấn nào khác khi nộp đơn xin giải quyết tranh chấp trừ khi quý vị muốn.

Dịch vụ phiên dịch

Chúng tôi cung cấp dịch vụ phiên dịch miễn phí cho những người không nói tiếng Anh là ngôn ngữ chính và muốn trao đổi bằng ngôn ngữ của họ. Vui lòng gọi 131 450.

Liên hệ với chúng tôi

Để nói chuyện với nhân viên dịch vụ khách hàng của chúng tôi hãy gọi số 1800 367 287*

*9 giờ sáng–5 giờ chiều Giờ Đông bộ Úc (AEST). Gọi đến số điện thoại này bằng điện thoại thường ở Úc thì miễn phí. Gọi bằng điện thoại di động có thể bị tính cước gọi, xin quý vị hỏi công ty điện thoại.

Để biết thêm thông tin

Tập sách Làm thế nào để giải quyết tranh chấp (How to resolve a dispute brochure)
Tài liệu hướng dẫn về hội nghị hòa giải (Guide to Conciliation Conferences)
Tài liệu hướng dẫn đối phó khi gặp khó khăn về tài chính (Guide to dealing with Financial Difficulty)
Chuyển tiền nhầm qua mạng Internet (Mistaken internet payments fact sheet)
Phá hợp đồng nợ vay lãi suất cố định (Breaking a fixed rate loan fact sheet)

Đóng góp ý kiến về dịch vụ của chúng tôi

Muốn đóng góp ý kiến cho chúng tôi (khen ngợi, gợi ý hoặc khiếu nại) về dịch vụ của chúng tôi, xin quý vị điền phiếu đóng góp ý kiến (feedback form).

Thông tin liên hệ khác

Financial Ombudsman Service
GPO Box 3
Melbourne VIC 3001

Email: info@fos.org.au
Fax: (03) 9613 6399
Website: www.fos.org.au